STORYTELLING

Czyli jak zainteresować dzieci bajką. Czytanie opowiadań jest świetnym sposobem na powtórkę już poznanego, a nawet wprowadzenie nowego słownictwa czy wyrażeń. Oczywiście poziom trudności musimy dopasować do wieku naszych uczniów, a cały proces poznawania zawartości książeczki wzbogacić o dodatkowe ćwiczenia, aktywności (poza samą historią na zajęcia przynieśmy związane z nią flashcards albo tzw. realia, czyli przedmioty z otoczenia dzieci, które nawiązują do słownictwa w niej występującego).

Podobne reguły możemy zastosować, czytając dzieciom w jakimkolwiek języku, także po polsku.

1. Poproś dzieci, żeby usiadły na przeciwko ciebie tak, by dobrze widziały obrazki w książce, to one są kluczem do zrozumienia treści.                
2. Pokaż dzieciom pierwszy obrazek, zapytaj co widzą, poproś
o nazwanie zwierzątka, postaci z bajki. 
Dzieci mogą odpowiedzieć w swoim ojczystym języku, ale jeżeli
ćwiczyliśmy już związane z książeczką słownictwo, zachęćmy je do znalezienia
angielskiego słowa.
3. Rozpocznij czytanie/opowiadanie bajki, używając jak
najwięcej ekspresji, zmieniaj głos dla każdego z bohaterów, staraj się ją
„odegrać” :). Kiedy w bajce pojawia się narracja czytaj spokojnym,
przyjemnym głosem, kiedy zaczyna się coś dziać, podnieś głos, czytaj jakbyś był
szczęśliwy, smutny lub zaniepokojony (w zależności o tego, co w bajce się
dzieje).
4. Używaj gestów, np. machaj ręką, kiedy w bajce ktoś się z
kimś żegna, spuść głowę, kiedy jest smutny itp.
5. Możesz dodać odgłosy zwierząt lub np. jakąś piosenkę,
która pasuje do bajki. Np. gdy czytamy dzieciom „Królewnę Śnieżkę”, w momencie, w którym
krasnoludki idą do pracy, śpiewając hey ho…, zachęćmy dzieci by też
zaśpiewały. Jeżeli mamy pod ręką instrumenty (i umiemy ich użyć ;)), możemy
wykorzystać ich brzmienie, np. bębenek – zbliżająca się burza lub słoń ;).
6. Gdy czytasz po raz pierwszy nie zapominaj o odpowiednim rytmie czytanego tekstu, dzięki czemu dzieci lepiej zapamiętają słowa czy też całe struktury. Gdy czytasz już po raz kolejny, możesz pozwolić sobie na nieco więcej: zadawać dzieciom proste pytania, zachęcając je tym samym do aktywnego brania udziału, np. Do you see a boy? Where is he? albo nawet What will happen next?* – wszystko w zależności od tego, o czym historia opowiada, komu ją czytamy i czy czas nam na to pozwoli :). .

*Dzięki temu jeszcze bardziej zaangażujemy dzieci w przebieg historii i zainteresujemy, będą ciekawe czy ich przewidywania sprawdziły sie czy też nie :). Na to pytanie mogą odpowiedzieć w swoim języku.

Wszystko, co zrobisz zależy oczywiście od warunków, od tego, do czego bajkę chcesz wykorzystać, ile masz czasu, uczniów i wielu różnych czynników. Nie musimy przerywać jej pytaniami, piosenkami itp. Dobrze przeczytana historia powinna zainteresować słuchaczy :).
Podczas czytania dzieci nie muszą siedzieć w bezruchu, dopóki nie gadają, nie przeszkadzają innym, i tak na pewno słuchają. Jednakże kiedy większość z nich zaczyna się wiercić i przestaje słuchać, warto zwrócić uwagę czy nie za bardzo przeciągamy całą historię, przez co dzieci wybijają się z rytmu. Wtedy przyspieszmy jej opowiadanie albo dodajmy trochę ruchu, jeżeli dzieci przez dłuższy czas siedziały.Story telling tips from www.teachingenglishgames.com.